Disclaimer

Algemeen

Bookunited B.V. (Kamer van Koophandel 65525302), hierna te noemen Bookunited B.V., verleent je hierbij toegang tot www.D-deals.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Bookunited B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bookunited B.V. spant zich in om de inhoud van www.D-deals.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.D-deals.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met D-deals.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij Bookunited B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bookunited B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst gewijzigd, Maart 2016